Populaire berichten

woensdag 11 mei 2011

spreekbeurt over de aarde

De draaiende aarde
De aarde is de derde planeet vanaf de zon geteld.
De aarde maakt binnen 23.9 uur een draai om zijn eigen as.
Als een kant van de aarde naar de zon toe staat gericht is het dag, staat het naar de maan toe gericht is het nacht.
De aarde maakt ook een draai om de zon zo een baan heet een orbit, de orbit van de aarde telt 365.256 dagen. ( een jaar)

De aarde
Ons heelal is het restant van een enorme oerexplosie, de Big Bang, zo'n 10 tot 20 miljard jaar geleden. In her Nederlands noemen die theorie de oerknal. In 1929 ontdekte men namelijk, dat de spiraalnevels (dat zijn de banen van de planeten) van onze melkweg onafhankelijke sterrensystemen zijn en dat dit hele complex van melkwegstelsel van ons weg vlucht. Het heelal breidt zich dus nog steeds uit. Zo'n melkweg is gigantisch: onze melkweg (wij zitten met onze zon zo'n beetje aan de rand) heeft een totale massa van 140.000.000.000 maal de zon en de diameter van de platte schijf beloopt tot ongeveer 100.000 lichtjaar (=de afstand die licht aflegt in een jaar) De ouderdom van onze zon is ook berekend: 5 miljard jaar. Ze is daarmee van gemiddelde leeftijd.
De zon en de planeten van ons zonnestelsel ontwikkelden zich uit snel ronddraaiende nevels. Door de zwaartekracht ontstonden kernen van metaal en andere stoffen: de planeten. Andere zonnen hebben ook van die planeten en misschien is daar ook leven ontstaan. De afstanden zijn nog te groot om dat te onderzoeken.
Onze aarde heeft echter iets bijzonders: een atmosfeer, waarin het begin van leven kon ontstaan. In de ammoniak, methaan en waterdamp van de oeratmosfeer ontstonden, waarschijnlijk door blikseminslag, de eerste aminozuren, de bouwstoffen van de eiwitten. Eiwitten zijn de grondstof voor al het leven. En daaruit ontwikkelde zich dan via een evolutie alle variatie in leven die wij nu kennen. Voor dat proces nam de natuur de tijd: zo'n 4 miljard jaar. Geen wonder, want het aantal mislukte pogingen was niet te tellen. Toch blijft het de vraag hoe uit levenloze materie (bijv. koolstofatomen) levende materie kan zijn ontstaan. De precieze omstandigheden van toen kunnen niet in een laboratorium niet herhaald worden en bovendien ontbreekt ons de tijd.
De aarde staat 149.503.000km van de zon verwijderd.
De aarde gaat ongeveer 106.000 km per uur en de orbit van de aarde is ongeveer 938.900.000 km lang.
Vulkanen
In het binnenste van de aarde is het verschrikkelijk heet. De aardkern heeft een temperatuur van 4000 graden. Hij bestaat uit ijzer. Daaromheen zit de aardmantel. Dat is gloeiend heet, vloeibaar gesteente. De aardkorst is een dun laagje harde steen. Waar de aardkorst heel dun is, komt het vloeibare gesteente dicht bij het oppervlak. Daar is een magmahaard. Uit de kraterpijp van een vulkaan spuit het magma naar buiten. Als magma uit de aarde komt, heet het lava. De vloeibare lava stroomt over de hellingen van de vulkaan. Als lava afkoelt, stolt het tot harde blokken steen bijna zwart van kleur. Bij een vulkaanuitbarsting word er ook as en klodders lava door de lucht geslingerd, vaak kilometers hoog. Ze heten vulkanische bommen en zijn soms zo groot als vrachtwagens. De aardkorst lijkt wel een legpuzzel. Hij bestaat uit platen: grote stukken aardkorst, verdeeld door scheuren. De platen zijn ongeveer veertig kilometer dik. Waar de platen uit elkaar schuiven, komt lava uit de aardkorst, bijvoorbeeld op IJsland. Waar de platen botsen, ontstaan zware aardbevingen en hevige vulkaanuitbarstingen, bijvoorbeeld in Indonesië. Namelijk de krakatau in 1883. Omdat de krakatau in zee tot uitbarsting kwam, ontstond er een vloedgolf van 22 meter hoog. Hierdoor zijn 36.417 mensen verdronken. Schepen zijn tientallen kilometers ver op het land teruggevonden.
Lava
Vloeibaar gesteente dat uit aarde ontsnapt noemen we lava. Een borrellende lavazee vult de krater van de vulkaan en fonteinen met roodgloeiende lava spuiten hoog in de lucht. De lava stroomt uit de vulkaan als vuurrivieren langs de hellingen naar beneden. De lava heeft dan een temperatuur van 1100 graden, heet genoeg om staal te laten smelten

De ozonlaag

De ozonlaag is een van de voorwaarden van menselijk leven. Als de ozonlaag er niet geweest was, waren de meeste mensen al gestorven aan huidkanker of vanwege de intense hitte van het broeikaseffect. Als we dit weten, en dus het belang van de ozonlaag inzien, waarom gaat de ozonlaag dan ten onder door de mens?
De ozonlaag is een luchtlaag die zich bevindt in de stratosfeer. Deze bevindt zich op een hoogte van ongeveer 15 tot 35 kilometer.
De ozonlaag bestaat uit ozon.(Een gas) Deze stof heeft de eigenschap UV- straling te absorberen.
Dit is een zeer belangrijke functie, want een grote hoeveelheid UV- straling kan bij een mens schadelijk zijn en huidkanker veroorzaken. In totaal houdt de ozonlaag 99% van de schadelijke UV-straling tegen.

De maan

De maan is net zo oud als de Aarde. Vijf miljard jaar wordt geschat. Net als de Aarde is ze vermoedelijk ontstaan in de grote gas- en stofwolk waaruit ook de zon en alle planeten zijn ontstaan, de 'oerknal'
Sommige geleerden denken dat de Maan uit de Aarde is losgerukt. De plaats waar dat gebeurd
zou moeten zijn, is de Grote Oceaan. Eigenlijk weten we het niet zeker. Het is in elk geval wel zo, dat de Maan in de buurt van de Aarde is ontstaan. Dat blijkt bijvoorbeeld uit bepaalde stoffen, die op de Aarde in dezelfde verhouding voorkomen als op de Maan.
Toen ons zonnestelsel pas was ontstaan, zweefden er veel steentjes en grote brokken door de ruimte. Zo'n twee miljard jaar geleden werd dat langzamerhand minder.

Op de Maan zie je veel 'kraters'. Dat zijn plekken waar lang geleden die grote en kleine brokken zijn ingeslagen, zogenaamde meteorieten.
Vaak zie je echter ook 'gladde' gedeelten op de Maan. Die gebieden zijn nieuwer. Hiermee wordt bedoeld, dat het oppervlak van de Maan minder dan twee miljard jaar geleden veranderd is. Dat kan gebeurd zijn door heel grote inslagen, waarbij het gesteente op de Maan over een heel groot gebied is gesmolten. De kraters die er al waren, zijn als het ware uitgewist.
Nog steeds komt er af en toe een stuk steen uit de ruimte op de Maan terecht. Zo'n stuk steen maakt dan weer een nieuwe krater in het gladde gedeelte.
Als je 's avonds naar de Maan kijkt, zie je allerlei donkere vlekken. Die donkere vlekken zijn gebieden waar het oppervlak erg glad is. Dat zijn dus van die 'nieuwe' gebieden. Die gebieden noemt men ook wel 'zeeën. Zo heb je bijvoorbeeld de 'Zee der Stilte' (of Mare Tranquilitatis in de taal van de sterrenkundige)
Die delen van de Maan zijn zwaarder dan de rest. Daarom trekt de Aarde met haar zwaartekracht meer aan die gedeelten dan aan de rest van de Maan.
Daardoor komt het, dat de Maan altijd dezelfde kant aan ons laat zien.

Levensvormen

Levensvormen zijn alles dat bestaat zo als de mens, dieren insecten bacteriën enz
Er is ook een theorie over hoe levensvormen zijn ontstaan
· Het waren bacteriën die gingen groeien tot een bepaalde vorm

Het weer

Zomer en Winter
Het weer is bijna in elk land verschillend, soms zelfs in steden en zelfs in wijken. In Nederland hebben we het zeeklimaat die is heel raar in de winter is het in Nederland warmer dan in België, dat komt doordat in de zomer word de zee verwarmd en het afkoelen duurt heel lang en in de zomer is het weer andersom.

Wind
Wind is gewoon lucht maar dan met een beetje kracht daarom zijn er verschillende windkrachten
1 is nog gewoon een briesje dat is hetzelfde als je op je fiets snel zou fietsen.
2 Is bijna hetzelfde als 1 maar ietsjes sterker.
3 Is een windje die je lekker zou vinden op een warme dag.
4 Is iets sterker dan 3
5 Is al sterk als je een blaadje op de vloer zo leggen zou die weggeblazen worden
6 Is al een stevige wind
7 Ik zou maar oppassen als je nog ergens naar toe moet.
8 Ik zou maar binnen blijven want er kunnen dingen door de lucht vliegen.
9 Je kan nu letterlijk in de wint liggen
10 Pas maar op
11 Dit is bijna wervel wind dat is ronddraaiende wint.
12 WERVELWIND! ! ! ! ! ! !
Nog erger is en tornado die kunnen hele bomen uit de grond trekken.
Windrichtingen
Je hebt 17 windrichtingen
Noord, oost, zuid, west zijn de bekendste windrichtingen.
Regen
Regen is water dat door de zon verdampt is en in de lucht koud werd.
Zo worden er wolken gevormd.

De oceaan

De aarde bestaat 71% uit water, een klein deel daar van is zoetwater.
Grote plaatsen met water die tot een land behoren heten zeeën plaatsen die niet tot een land horen zijn oceanen.
In de oceaan leven vele dieren die zwemmen drijven of vast zitten.

De oceaan word vervuild door de mens.
De grootste vervuiling is olie.
Om olie te bergen kost veel geld dus dumpen sommige mensen het maar in de zee.
Zo sterven riffen uit en gaat er een stuk zee verloren.
Dus hebben de landen een overeenkomst gesloten dat op olie in de zee te dumpen een fikse boeten staat.
In de tajga lekt per jaar rond de 15.000.000 liter olie in dat is hetzelfde als de ramp in rusland er lekte toen ook ongeveer 15.000.000 liter in de tajga dat kwam door een lek in olieschip De Exxon Valdes.
Vele dieren vissen slikte het in en stierven.

De mens

De grootste populatie van de aarde is de mens.
Niemand weet wanneer we zijn ontstaan.
Ze weten wel hoe wij 2 miljoen jaar ongeveer leefden.
Dat komt door opgravingen die archeologen hebben gedaan ze doen nu nog steeds opgravingen.
De mens hebben hun hersenen al
Dieren zijn nog primitief.
Wij hebben al hulp middelen uit gevonden om te zwemmen snel te gaan, vliegen maar dat zouden we ook niet hebben uitgevonden als we onze hersenen niet goed hadden gebruikt.
En een mens gebruikt meestal maar rond de 10% tot de 20% van hun hersenen

Geen opmerkingen:

Een reactie posten